Home

Stichting Bewindvoerder

De Stichting Bewindvoerder Esdégé-Reigersdaal kan bewindvoerder zijn voor cliënten van Esdégé-Reigersdaal. De Stichting is zelfstandig en staat dus los van de stichting Esdégé-Reigersdaal.

Bewindvoering
Bewindvoering houdt in dat iemand anders je geldzaken regelt en je financiën beheert. Dit zogeheten beschermingsbewind kan desgevraagd worden ingesteld voor mensen van 18 jaar en ouder. De kantonrechter regelt de bewindvoering. Die ziet er ook op toe dat het zorgvuldig gebeurt: de bewindvoerder moet elk jaar schriftelijk en met kopieën van bewijsstukken rekening en verantwoording afleggen.

De Stichting
Vaak wordt een familielid aangesteld als bewindvoerder. Maar soms is er geen familie die dat wil of kan doen, of zijn er andere redenen om geen familielid als bewindvoerder aan te stellen. Cliënten van Esdégé-Reigersdaal kunnen dan een beroep doen op de Stichting Bewindvoerder Esdégé-Reigersdaal.

De feitelijke bewindvoering wordt gedaan door enkele medewerkers. Voor een deel is dit betaald werk, maar deels ook onbetaald. Daarom kunnen de kosten voor de cliënt beperkt blijven.

De medewerkers hebben binnen een door het bestuur aangegeven kader, volledige volmacht en mogen dus alles doen wat nodig is om een goed bewind te voeren.