Home

Stichting Bewindvoerder

De Stichting Bewindvoerder Esdégé-Reigersdaal kan bewindvoerder zijn voor cliënten van Esdégé-Reigersdaal. De Stichting is zelfstandig en staat dus los van de stichting Esdégé-Reigersdaal.

Bewindvoering

Bewindvoering houdt in dat iemand anders je geldzaken regelt en je financiën beheert. Dit zogeheten beschermingsbewind kan desgevraagd worden ingesteld voor mensen van 18 jaar en ouder. De kantonrechter regelt de bewindvoering. Die ziet er ook op toe dat het zorgvuldig gebeurt: de bewindvoerder moet elk jaar schriftelijk en met kopieën van bewijsstukken rekening en verantwoording afleggen.

De Stichting

Vaak wordt een familielid aangesteld als bewindvoerder. Maar soms is er geen familie die dat wil of kan doen, of zijn er andere redenen om geen familielid als bewindvoerder aan te stellen. Cliënten van Esdégé-Reigersdaal kunnen dan een beroep doen op de Stichting Bewindvoerder Esdégé-Reigersdaal.

De feitelijke bewindvoering wordt gedaan door enkele medewerkers. Voor een deel is dit betaald werk, maar deels ook onbetaald. Daarom kunnen de kosten voor de cliënt beperkt blijven.

De medewerkers hebben binnen een door het bestuur aangegeven kader, volledige volmacht en mogen dus alles doen wat nodig is om een goed bewind te voeren.

Toelatingscriteria voor bewindvoering door onze stichting

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten dient men aan de volgende criteria te voldoen:

· Men is cliënt bij Esdégé-Reigersdaal.
· De cliënt heeft geen familie die bewindvoering kan en/of wil doen.
· De cliënt heeft geen grote schulden.
· De cliënt heeft geen financiële partner die niet onder bewind gesteld wil worden.
· De cliënt heeft niet één of meerdere minderjarige kinderen waar hij of zij het ouderlijk gezag over heeft.

N.B. Door omstandigheden ( bijvoorbeeld als er een vacature is ) kan er een wachtlijst ontstaan. Cliënten met de indicatie zorg met verblijf krijgen dan prioriteit.