Werkwijze

Stichting Bewindvoerder

Bewindvoering kan aangevraagd worden door:

· De cliënt zelf (als de cliënt mondig is; d.w.z. goed kan uitleggen waarom hij of zij onder bewind gesteld wil worden).
· Door familie van de cliënt (ouders, broer of zus, kinderen).
· Ook de instelling waar de cliënt verblijft kan een verzoek doen om een cliënt onder bewind te stellen.

Aanvragen bewindvoering

Het aanvragen van bewindvoering gebeurt middels het formulier ”Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap”. Onder dit formulier zit een toelichting voor het invullen van het formulier.

Voor het aanvragen van een onderbewindstelling zijn de volgende zaken nodig:

· Een doktersverklaring of CIZ – indicatie
· Een bereidverklaring van onze stichting.

Taken bewindvoerder

De beschermingsbewindvoerder heeft de volgende taken:

· Het begeleiden van de aanvraag onderbewindstelling.
· Het openen van een spaar- beheer en indien nodig een leefgeldrekening.
· Het informeren van alle relevante relaties van de cliënt dat wij bewindvoerder geworden zijn; zoals Belastingdienst, CAK, UWV, Providers, Verzekeringen enzovoort.
· Het opstellen van een budgetplan en dit uitvoeren.
· Regelen van toeslagen van de belasingdienst.
· Aanvragen bijzondere bijstand en en kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
· Het declareren van ziektekosten.
· Indien van toepassing het treffen van betalingsregelingen.
· Het doen van de aangifte inkomstenbelasting
· Zo vaak als nodig persoonlijk contact onderhouden met de cliënt en of zijn cliëntbegeleider.
· Het jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording bij de kantonrechter.

Voor sommige werkzaamheden voor wilsonbekwame cliënten moet de bewindvoerder toestemming vragen aan de rechtbank, zoals”

· Alle uitgaven boven de € 1.500,-
· Verkoop van een huis
· Het afsluiten van een Hypotheek
· Het huren of verhuren
· Het aangaan of verstrekken van leningen
· Het beleggen van geld
· Schenkingen of het aannemen van schenkingen
· Het starten van een juridische procedure

Indien een cliënt erfgenaam is in een nalatenschap, dan is het gebruikelijk om deze beneficiair te aanvaarden, d.w.z. dat de erfenis alleen geaccepteerd wordt bij een positief saldo.

Dit overzicht is niet compleet. Vragen hierover kunnen door onze bewindvoerders beantwoord worden.

De rol van de cliëntbegeleider

De Stichting Bewindvoerder verwacht van de cliëntbegeleider het volgende:

1. Als de cliëntbegeleider uitgaven doet voor de cliënt, dan laat de bewindvoerder weten wat de financiële ruimte hiervoor is. De cliënt begeleider kan met dit gegeven een begroting maken. Klik hier voor tips voor het maken van een begroting. Uitgaven die niet begroot zijn of waarvoor onvoldoende dekking is, behoeven vooraf de toestemming van de bewindvoerder.

2. De cliëntbegeleider stuurt alle post van de belastingdienst, het CAK, uitkerende instanties door naar de bewindvoerder. Ook de financieel jaaroverzichten van de bank worden naar de bewindvoerder doorgestuurd. Kopieën worden ook geaccepteerd. De bewindvoerder zal dan aan de afzender verzoeken om deze post voortaan direct naar de bewindvoerder te sturen.

3. De bewindvoerder wordt geïnformeerd over alle relevante wijzigingen, zoals bijvoorbeeld verandering van cliëntbegeleider en verandering van adres.

Einde bewind

Er kunnen verschillende redenen zijn om het bewind dan wel ons bewindvoerderschap te beëindigen.

1. Het bewind wordt telkens na vijf jaars geëvalueerd om vast te stellen of de maatregel nog nodig is. Als onderbewindstelling niet langer nodig lijkt, dan kan de kantonrechter verzocht worden om het bewind op te heffen.

2. Los daarvan kan de betrokkene altijd zelf een verzoek aan de kantonrechter doen om het bewind op te heffen.

3. Als de onderbewindgestelde overlijdt, dan stopt per direct de bewindvoering en wordt het afhandelen van de nalatenschap overgedragen aan de erfgenamen dan wel aan een notaris.

4. Als de onderbewindgestelde zich bij herhaling niet aan de afspraken houdt of wanneer er op enigerlei wijze een onwerkbare situatie is ontstaan, dan kan de bewindvoerder om ontslag vragen. Als de kantonrechter het ontslag toekent, betekent dat niet dat het bewind wordt opgeheven. De onderbewindgestelde zal dan in de gelegenheid worden gesteld om een andere bewindvoerder te zoeken.

5. Als de dienstverlening door Esdégé-Reigersdaal beëidigd gaat worden, dan dient de onderbewindgestelde dit zo spoedig aan de bewindvoerder te melden. De onderbewindgestelde dient dan op zoek te gaan naar een nieuwe bewindvoerder. Hij of zij krijgt daar een maand de tijd voor. Als dat niet gelukt is, dan zal de bewindvoerder een suggestie doe. De onderbewindgestelde krijgt dan een maand de tijd om contact te maken met een andere bewindvoerder en een verzoek te doen aan de rechtbank om over te stappen. Als dat niet gebeurt, dan zal de bewindvoerder een verzoek aan de rechtbank doen voor ontslag.

Klachten

Voor klachten heeft de Stichting Bewindvoerder een klachtenregeling.

Klachtenprocedure Stichting Bewindvoerder Esdégé

Privacy statement

Ons privacy statement kunt u vinden op onderstaande pagina.

Privacy statement