Werkwijze

Stichting Bewindvoerder

Bewindvoering kan aangevraagd worden door:

  • De cliënt zelf (als de cliënt mondig is; d.w.z. goed kan uitleggen waarom hij of zij onder bewind gesteld wil worden).
  • Door familie van de cliënt (ouders, broer of zus, kinderen).
  • Sinds 1 januari 2014 mag de instelling waar een cliënt verblijft ook een verzoek doen om een cliënt onder bewind te stellen.

Aanvragen bewindvoering

Het aanvragen van bewindvoering gebeurt middels het formulier ”Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap”. Onder dit formulier zit een toelichting voor het invullen van het formulier.
Voor het aanvragen van een onderbewindstelling zijn de volgende zaken nodig:

  • Een doktersverklaring of CIZ – indicatie
  • Een kleurenkopie van het identiteitsbewijs (van een ID-kaart en rijbewijs zowel de voor- als achterkant)
  • Een verklaring van onze stichting dat wij bereid zijn om bewindvoerder te worden

De rol van de cliëntbegeleider
De Stichting Bewindvoerder hanteert de volgende richtlijnen:

De Stichting Bewindvoerder verwacht van de cliëntbegeleider het volgende:

  1. De cliëntbegeleider dient voor 1 december een begroting in voor het komende jaar. Voor ambulante cliënten is het soms wenselijk dat de begroting door de bewindvoerder gemaakt wordt. Klik hier voor tips voor het maken van een begroting
  2. De cliëntbegeleider stuurt alle post van de belastingdienst, het CAK, uitkerende instanties door naar de bewindvoerder. Ook de financieel jaaroverzichten van de bank worden naar de bewindvoerder doorgestuurd. Kopieën worden ook geaccepteerd.
  3. Uitgaven die niet begroot zijn of waarvoor onvoldoende dekking is, behoeven vooraf de toestemming van de bewindvoerder.
  4. De bewindvoerder wordt geïnformeerd over alle relevante wijzigingen, zoals bijvoorbeeld  verandering van cliëntbegeleider en verandering van adres.

Klachten

Voor klachten heeft de Stichting Bewindvoerder een klachtenregeling.

Klachtenprocedure Stichting Bewindvoerder Esdégé